AGRARISCHE GROND PUTTE NL
PUTTE
Het perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 4.035 m² is gelegen aan en nabij de Putseweg te Putte en heeft een goede ontsluiting gelegen aan een asfaltweg.

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit hoge zwarte enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. De grond is geschikt voor alle teelten. De afgelopen jaren is het perceel landbouwgrond gebruikt als weiland.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Woensdrecht heeft het perceel landbouwgrond de bestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden” en onder andere de gebiedsaanduidingen “archeologische verwachtingswaarde” en “groenblauwe mantel”.
Kenmerken
prijs : 42500 €
  stuur een berichtje
  toon nummer