TANDARTSASSISTENT(E)
ANTWERPEN
Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van een tandartsenpraktijk. Dit betekent dat je zorgt voor het onthaal van de patiënten, de telefoon beantwoordt, afspraken vastlegt, de praktijk opstart voor de tandartsen aanwezig zijn en dat je zelfstandig kan werken.

Bovendien assisteer je bij het klaarleggen van instrumenten en materiaal voor tandheelkundige behandelingen of consultaties, bij de voorbereiding en afronding van tandheelkundige ingrepen en bij de behandeling zelf. Je ontwikkelt röntgenfoto’s digitaal en slaat ze op. Je past de hygiëne en veiligheidsregels bij het gebruik van bepaalde producten strikt toe.

Voor de uitvoering van je taken werk je in opdracht van en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de tandarts. Je werkt samen met het team in onderling vertrouwen en via regelmatig overleg. Je hebt voortdurend contact met de patiënt.

Jobgerelateerde competenties:
De persoon met zorgbehoefte ontvangen en informeren over de openingsuren, de afspraakmogelijkheden, de nodige documenten
De personen met zorgbehoefte sensibiliseren en adviseren over mond-, tandhygiëne en het onderhoud van tandprothesen
Opruimen en schoonmaken van werkruimte, materiaal en producten na een consultatie
De afspraken plannen volgens de noden van de persoon met zorgbehoefte, het soort interventie, de hoogdringendheid en de arts informeren
Het dossier van de persoon met zorgbehoefte medisch-administratief opvolgen
Het materiaal en de instrumenten steriliseren en verpakken (sets samenstellen, in zakjes doen, ...)
Het medisch-administratieve dossier van de persoon met zorgbehoefte aanmaken of aanvullenDe persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar de wachtkamer, de verzorgings- of onderzoekskamer, ...
De tandarts assisteren tijdens de ingreep (aangeven van de instrumenten, ...)
De medisch-technische elementen ontsmetten, identificeren, verpakken (afdrukken, ...) en naar de betreffende dienst sturen

Persoonsgebonden competenties:
Regels en afspraken nakomen
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zelfstandig werken
Resultaatgerichtheid
Omgaan met stress
Creatief denken (Inventiviteit)
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Leervermogen hebben

Aanbod:

• Werkuren zijn regelmatig en tussen 8u 30 en 19u.

• Een vrije dag in de week

• Teamwerk waar eigen inbreng zeer welkom is

• Gevarieerd werk

• Correct loon volgens wettelijk barema

• Bediendecontract

• Beroepskledij wordt voorzien
  stuur een berichtje
  toon nummer