BIJLESSEN ALLE VAKKEN, GEORGANISEERDE REIZEN
MARKE
BJR Experience
Markekerkstraat 15 bus 021, 0473611328, bjr.lingua@outlook.be
Spaans voor beginners lessenreeks vanaf oktober tot eind december, € 5 per les
Bijlessen aan jeugd Frans, Nederlands, Engels, Latijn, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen,…
Reizen voor allen van A tot Z voor u georganiseerd aan zéér democratische prijzen!
  stuur een berichtje
  toon nummer