BIJLESSEN WISKUNDE : ALLE GRADEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WAASLAND
SINT-NIKLAAS
Heeft uw zoon/dochter nood aan extra lessen wiskunde dan bent u hier aan het juiste adres.
Ben gepensioneerd licentiaat TEW en regent wiskunde/fysica. Was gedurende de eerste 10 jaar van mijn loopbaan leerkracht wiskunde.
Wij gaan als volgt te werk :

1. Intake gesprek met uw kind met als doel :
we bekijken samen de beginsituatie en sporen de hiaten en tekortkomingen op.
Outcome van dit gesprek : stappenplan en afspraken.
Bij de afspraken wordt ook naar de zelfwerkzaamheid van uw kind gekeken.
Ik geef een objectief advies aan de ouders.

2. Voorbereiding door mezelf voor elke bijles :
Op maat en rekening houdende met de specifieke tekorten/noden van uw kind wordt
elke les voorbereid. (Met specifieke oefeningen, toetsen, didactische werkvormen enz.)

3. Bijles zelf :
duurtijd : 60’
Face to face onderwijs zodat we onmiddellijk kunnen remediëren. Ofwel kom ik langs (indien in regio Waasland), anders afstandsonderwijs (online).
Na elke les wordt er ook een taak meegegeven.

4. Afgewerkte taken worden via mail verzonden een dag voor de volgende bijles. Zodat de
taak en de eventuele verbeteringen onmiddellijk bij de volgende les kunnen worden besproken.

Prijs : 30 € per bijles.
  stuur een berichtje
  toon nummer