ACOD - CGSP OP ZOEK NAAR 1.500 LEEFRUIMTES VOOR GEDETINEERDEN
Gelet op het onvermogen van de minister van justitie, om te voorzien in voldoende leefruimtes om gedetineerden op een humane manier te huisvesten in de Belgische gevangenissen, nemen we als acod - cgsp het initiatief om voor het teveel aan gedetineerden (op dit ogenblik 1.500 !) deze leefruimtes te zoeken. Dit om ook de werkomstandigheden van het personeel menselijk te maken !
Etant donné l'incapacité du ministre de la justice à fournir suffisamment d'espaces de vie pour loger des détenus de manière humaine dans les prisons belges, nous, en tant qu'acod - cgsp, prenons l'initiative de rechercher ces espaces de vie pour des détenus en surnombre (actuellement 1.500 !). Cela permet également de rendre les conditions de travail du personnel plus humaines !
  stuur een berichtje